Hướng dẫn Bão dưỡng máy biến áp Máy biến áp là trái tim của nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, trung tâm sinh hoạt nên thường xuyên chăm sóc và định kỳ kiểm tra 3 tháng 1 lần, sau khi kiểm tra phải ghi vào sổ kết quả kiểm tra vận hành. – Nội dung kiểm tra: + Màu sắc bột hút ẩm + Mức dầu trong bình dầu phụ + Các sứ cách điện có sạch không, có bị rạn nứt không. Tình trạng của cáp, các thanh đà và dây tiếp đất. + Chi tiết >>